รุ่นเสาร์ ๕ มหามงคล ๑๐๐ ปี พิมพ์หลังเตารีด กลาง B เนื้อสำริด

รุ่นเสาร์ ๕ มหามงคล ๑๐๐ ปี พิมพ์หลังเตารีด กลาง B เนื้อสำริด

รุ่นเสาร์ ๕ มหามงคล ๑๐๐ ปี พระคุณวิสัยโสภณ (ทิม)
พิมพ์หลังเตารีด กลาง B
น้ำหนัก 0.5 kg
ขนาด 70 × 80 × 90 cm

There are no reviews yet.

Be the first to review “รุ่นเสาร์ ๕ มหามงคล ๑๐๐ ปี พิมพ์หลังเตารีด กลาง B เนื้อสำริด”